Günümüz dünyasında teknolojinin hızla gelişmesi, ülkeler arasındaki fiziki ve siyasi sınırların kalkması, insanların yaşam standartlarının gün geçtikçe artması gibi sebepler toplumda güvenlik ve korunma ihtiyacını ön plana çıkmıştır. Devamı
Fabrika Güvenlik hizmeti alacak tesisin ya da projenin valilikten verilen özel güvenlik izni olması şarttır. Devamı
Özel Güvenlik lisansı alarak Türkiye’de resmi olarak K9 görev köpekleri ile özel güvenlik hizmeti vermekteyiz. Devamı
Sanayi doğal kaynak kullanımını yöneten ve bu kullanım sonucunda, pazarı oluşturan koşulların önemli bir bölümünün denetimini elimde bulunduran faktör konumundadır. Devamı
Etkili bir öğretimin gerçekleştirilebilmesi için, öğretim ortamında öğrenci ve çalışanların kendilerini güven içinde hissetmeleri büyük bir önem taşıdığını düşünüyoruz. Devamı
MONO Güvenlik Şirketi güvenlik denetim ve danışmanlığı konularında ihtisaslaşan kadrosuyla güvenlik kapsamında kurumlara yönelik yapıcı hizmet sunmaktadır. Devamı
Kişilerin tehdit altında olması durumunda veya sürekli güvenlik tehdidi riskinin mevcut olduğu durumlarda, MONO ÖZEL GÜVENLİK özel olarak eğitilmiş güvenlik görevlileri vasıtasıyla kişisel koruma hizmeti sunar. Devamı
MONO Güvenlik, VIP ‘lerin (çok önemli kişiler) ve aile üyelerinin günlük yaşamının tüm unsurların analizini ve entegrasyonunu kapsayan bir güvenlik sistemi geliştirmiştir. Devamı
Çok katlı binalar ve idari merkezlerde verilen hizmetler devriye, izinsiz veya yetkisiz kişilerin engellenmesi, kontrollü ulaşımların sağlanması ve buna benzer pek çok hizmet vermekteyiz. Devamı
Güvenlik duygusu; sosyo-kültürel farklılıkların bulunduğu kentsel alanlarda daha belirgin olarak ortaya çıkar. Devamı
ISPS Kod kapsamında bulunan limanlar güvenlik bakımından MONO Güvenlik olarak ISPS Kod’a uygun şekilde teşkilatlanmaktayız. Devamı
MONO Güvenlik kablosuz, modüler, taşınabilir ve ekonomik güvenlik sistemleri ile maliyetleri aza indirgemeyi ilke edinmiştir. Devamı
Son yıllarda dünya turizminin ülkemiz açısından gelişmesi, turistik konaklama hizmetlerinde, güvenlik konusunu ön plana çıkarmaktadır. Devamı
Müşterilerimizin dönemsel yada tek seferlik etkinliklerinde katılımcıların, ekipmanların ve etkinlik alanın güvenliği sağlıyoruz. Devamı
Site ve konut sakinleri haricinde site veya konuta giriş yapmak isteyen kişilerin sadece site sakinlerinin onayı neticesinde giriş yapılmasının sağlanması gerekmektedir. Devamı
Kıymetli evrak, para, koleksiyon ve benzeri malzemelerin bir noktadan, bir noktaya transferi sırasında oluşabilecek risklere karşı koruyoruz. Devamı